Portfolio

Hieronder vind je een selectie van websites die ik de afgelopen 3 jaar heb gemaakt. Mijn portfolio is gevuld met werk dat ik heb gemaakt voor het mkb en voor klanten van communicatiebureau’s / -studios.

Een groot deel van mijn dagelijkse werkzaamheden vind je niet op deze pagina terug. Denk aan het onderhouden van een website, het schrijven van tekst voor een nieuwsbrief of folder. Dus… mocht mijn portfolio je aan­spreken, dan kan ik misschien nog veel meer voor je doen ;)

Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven

Nederland heeft vijf kolengestookte energiecentrales. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat deze centrales voor 2030 gaan sluiten. Een vervelend gevolg hiervan is dat werknemers hun baan kwijtraken of een andere functie gaan krijgen.

Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven helpt de werknemers van de eerste centrale die gaat sluiten; de Hemwegcentrale in de Amster­damse Westhaven. Zij worden onder andere via een site geïnformeerd over de begeleiding die zij krijgen bij het vinden van een nieuwe baan en de eventuele omscholing die hiervoor nodig is.

Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven is een krachtenbundeling van FNV en UWV. Ik heb de site en het logo gemaakt in opdracht van Michel Mons en Jan Bos.

Werkzaamheden: • website ontwikkeling • logo ontwikkeling

Naar de website

GSM Reparatie Purmerend

Oktober 2017 is de nieuwe site van GSM Reparatie Purmerend gelanceerd. Het adres is https://www.gsmreparatiepurmerend.nl/.

Net als onder andere het logo, het visitekaartje en de reparatiekaart is de site door mij gemaakt. De site heeft een functioneel karakter.

Wie zijn smartphone of tablet wilt laten repareren kan snel en eenvoudig het merk en type van de telefoon selecteren en een afspraak maken. Het bezoek naar de site wordt gestimuleerd op basis van landings­pagina’s, inzet van social media en online advertenties.

Werkzaamheden: • website ontwikkeling • visitekaart • reparatiekaart • belettering auto • logo ontwikkeling • schrijven en redigeren teksten • illustraties en beeldbewerking • vindhaarheid

Naar de website
Funny Side Up website ontwikkeling Peter Voets

Funny Side Up

Alles is funny aan Funny Side Up, de illustraties, handlettering en ook Sandra Bruin zelf, designer en illustratrice van Funny Side Up. ‘Leef elke dag met de Funny Side Up’ is Sandra’s motto en dat is te zien aan haar ontwerpen.

Voor Funny Side Up mocht ik een site / webshop maken, tweetalig, bestemd voor win­ke­liers, online webshops en het bedrijfsleven. Winkeliers en online webshops die geïnteresseerd zijn in de verkoop van Funny Side Up artikelen, kunnen via de site een inlog code aanvragen.Het adres is www.funnysideup.nl.

Kort na de introductie van de site is Hallmark zo slim geweest in zee te gaan met Funny Side Up. De ver­koop van de kaarten verloopt nu via deze site.

Werkzaamheden: • website ontwikkeling • schrijven en redigeren teksten • vindhaarheid

Naar de website
Riwa Rijn website ontwikkeling Peter Voets

RIWA Rijn

In opdracht van Meyson Company heb ik in 2015 voor RIWA-Rijn een 3-talige website ontwikkeld. RIWA-Rijn is een samenwerkings­verband van Neder­landse waterleidingbedrijven, die op­per­vlaktewater gebrui­ken om de drinkwater te bereiden. De site heeft als doel geïnteres­seerden te informeren over de kwaliteit van ons oppervlakte- en drinkwater.

Werkzaamheden: • website ontwikkeling

Wie klaart de Klus-website ontwikkeling Peter Voets

Wie Klaart de Klus

Februari 2016 is de campagne ‘Wie klaart de klus’ van start gegaan. Hiervoor heb ik de website en het logo gemaakt.

Voor 1 februari 2017 moe­sten bijna drie­hon­derd mensen met een beper­king op de ar­beids­markt aan werk worden geholpen in de bouw- en infrasector. Deze be­lof­te is vastgelegd in de bouw-cao.

Om de belofte kracht bij te zetten is er een cam­­pag­ne gestart onder de naam ‘Wie klaart de klus’. De campagne is een initiatief van par­tij­en bij de cao ‘Bouw & Infra’; Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, NVB, Vereniging van Waterbouwers, CNV Vakmensen en FNV Bouw.

In opdracht van en in samenwerking met JoeJan Advies en Mons.nu heb ik de website ontwikkeld en het logo gemaakt.

Werkzaamheden: • website ontwikkeling • logo ontwikkeling

Events with Friends

Events with Friends is van Jessica van der Pij. Ik ben van het begin af betrokken geweest bij dit initiatief. In 2012 met de ont­wikkeling en de intro­duc­tie van de eerste website, in 2015 met de opvolger hiervan.

Aardig om te vertellen is dat we de positionering van Events with Friends geleide­lijk heb­ben ver­an­derd. Zoals uit het logo al blijkt, staat Events with Friends voor Quality Time. Logischer­wijs werden er sinds de introductie Q Events gegeven in de Qffice van Events with Friends. Vrouwen begrij­pen wel dat Quality dromen laat uit­ko­men, maar Google snapt daar werkelijk niets van. Door een beperkt inle­vingsvermogen weet Google niet dat een Q Event een make-up event is.

Soms is het beter de situatie te accepteren zoals die is en daar zo goed mogelijk op in te spelen. Dit hebben we met de tweede site van Events with Friends gedaan. We spreken niet langer van Q Events maar van Make-up Events. Om het aanbod van Events with Friends toegankelijker te maken, zijn er aan de si­te meer diensten op het gebied van persoonlijke visagie toegevoegd.

Werkzaamheden: • strategie • website ontwikkeling • schrijven en redigeren teksten • illustraties en beeldbewerking • vindhaarheid • print

Naar de website

Custom Event

In 2011 heb ik de eerste site mogen maken voor Custom Event. Custom Event is gespecia­liseerd in decorbouw, standbouw, interieurbouw, brand activation en de verhuur van meubilair.

In 2015 mocht ik een nieuwe site maken. In tegenstelling tot zijn voorganger is de nieuwe site responsive, geschikt zijn voor weergave op pc’s, tablets en smart phones en staan de huurartikelen in een webshop.

Niet alleen de site maar ook de tekst is van mijn hand.

Werkzaamheden: • website ontwikkeling • schrijven en redigeren teksten • vindhaarheid

Naar de website
website ontwikkeling Woonpalet - Peter Voets

Woonpalet

Van 1997 tot 2002 heb ik leiding gegeven aan het internet bureau ‘initiativ interactiv’. Een klant van ons was woning­corporatie Woonpalet uit Zeewolde. Voor deze site heb ik in die tijd de struc­tuur bedacht en gezorgd voor de projectbe­ge­leiding.

In 2014 werd er opnieuw aan mij gevraagd een website voor Woonpalet te ma­ken. Deze keer kwam die vraag van communicatie­adviesbureau ‘Meyson Company‘. Deze keer kon ik geen beroep doen op de hulp van 10 ervaren col­le­ga’s.

Voor de nieuwe site van Woonpalet heb ik in 2014 de online strategie be­paald, de website ingedeeld en opgebouwd, inhoud geplaatst en een advies gegeven over de inzet van social me­dia. Onnodig om te zeggen dat dit een geweldig pro­ject was om te mogen doen.

Werkzaamheden: • website ontwikkeling • strategie / advies

Het Ontwikkelbuffet

Elke branche spreekt zijn eigen taal, heeft zijn eigen vakjargon. Er zijn meer overeenkomsten. Als je goed kijkt, zie je dat er vaak wordt gekozen voor dezelfde soort oplossingen. Dit geldt ook voor de wijze waar­op web­sites worden ge­maakt.

Het Ontwikkelbuffet is ac­tief op het gebied van coa­ching en trai­ning, zowel persoonlijk als voor groe­pen. Het uitgangspunt van websites van concu­le­ga’s is vaak fotografie in combi­na­tie met een zakelijke pre­­sen­­tatie.

Uiteraard is het belangrijk hier goed naar te kijken, maar nog be­lang­rijker vind ik het dat je altijd moet proberen het anders te doen én vooral beter.

Werkzaamheden: • website ontwikkeling • logo ontwikkeling

Naar de website