Jouw verhaal

We hebben allemaal een verhaal te vertellen, een motivatie voor wat we doen én hoe we dat doen. Het maakt niet uit of dat verhaal volledig van jou is of er één is dat je deelt met anderen. Het gaat er om wat jouw verhaal is én hoe het wordt ver­teld.

Wat is jouw motivatie, jouw bezieling en waarom is dat wat jij doet of vindt, interessant voor mij of voor mijn buurman?

Mijn verhaal

Bij mijn beroep als online marke­teer, web developer en copywriter staat niet mijn verhaal centraal, maar dat van mijn opdracht­gevers. Mijn rol verschilt per op­dracht van script­schrij­ver, podium bou­wer tot souf­fleur.

Wat mij fascineert en moti­veert is dat wat mijn op­drachtgevers beweegt. Ik luister met enorm veel ple­zier naar iemand die er alles aan doet om zijn droom waar te maken, iemand die pro­beert een nieuwe branche aan te boren of iemand die me precies kan vertellen wat zijn site moet teweeg­brengen.

Daar begint mijn verhaal.

Wat je ook wilt of waar­naar je op zoek bent. Of je je ver­haal nu wilt vertellen met een enorme ver­sterker of rustiger aan wilt begin­nen, kom eens proef­draaien bij me. Vertel me jouw verhaal en laten we kijken wat ik voor je kan doen.

Ik werk voor het mkb en voor commun­ica­tie­bureaus / -studios.

Peter Voets website ontwikkeling tekst vindhaarheid

Peter Voets

-

Blog

Een website is responsive als die goed wordt weer­ge­geven op een pc, tablet én smart­phone. Dit is niet alleen belang­rijk voor de leesbaarheid, voor je klanten, maar ook voor vindbaarheid. Als je site responsive is, levert dat een beter zoekresultaat op in Google.

Deze website wordt anders op een pc weer­gegeven dan op een smart­phone. De kolom­indeling varieert niet alleen maar  ook het merendeel van de beelden  staat in de achtergrond. Door niet in elke kolom inhoud te zetten krijg mijn site een speels uiterlijk op een pc en tablet.